Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Anna Tarasiuk-Flodrowska

Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse društava za osiguranje

Revija 2-2012

Bankaosiguranje na tržištu EU i specifičnosti poljskog prava

Revija 4-2011

Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi

Revija 1-2014

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA