Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Jasmina Labudović Stanković

Osiguranje kredita - značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU

Revija 3-2012

Integrisani koncept upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja

Revija 3-2011

Portfolio kompanija za osiguranje života

Revija 2-2009

Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava

Revija 4-2008

Uloga i značaj kompanija za osiguranje života kao institucionalnih investitora na finansijskom tržištu

Revija 4-2007

Derivativni ugovori kao alternativni načini izravnavanja rizika

Revija 3-2006

Pranje novca sa osvrtom na osiguranje

Revija 3-2013

Tražnja za osiguranjem života sa osvrtom na pojedine zemlje centralne i jugoistočne Evrope

Revija 1-2016

Kolektivno osiguranje zaposlenih – strana i domaća iskustva

Revija 4-2018

Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

Revija 2-2021

Premije u osiguranju života i Kovid-19

Revija 3-2021

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA