Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Pierpaolo Marano

Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu?

Revija 2-2011

Sukob interesa brokera osiguranja Aktuelno stanje u SAD, Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU

Revija 1-2010

Kako regulisati posrednike reosiguranja – sadašnjost i budućnost direktive 2002/92/EC

Revija 2-2009

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA