Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Constantina Soultati

Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje

Revija 3,4-2009

Procenitelji šteta: da li razlike u propisima u EU treba ukloniti?

Revija 4-2013

Osiguranik protiv osiguranika u osiguranju od odgovornosti direktora i službenika u grčkom pravu

Revija 4-2015

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA