Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Borislav Ivošević

Osiguranje avijacije na londonskom tržištu osiguranja razvoj i osnovne karakteristike

Revija 1,2-2006

Međunarodne institutske klauzule za osiguranje pomorskih brodova iz 2003. godine

Revija 3,4-2004

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA