Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Slobodan Ilijić

Regulisani i neregulisani oblici upravnog nadzora u oblasti osiguranja imovine i lica u SRJ

Revija 2-2002

Prestanak rada organizacije za osiguranje

Revija 1,2-2003

Glosarijum uz novi zakon o osiguranju

Revija 1,2-2004

Prva revizija zakona o osiguranju

Revija 1,2-2005

Neka nova zakonska rešenja u delatnosti osiguranja

Revija 3,4-2005

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA