Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Jakov Radišić

Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka

Revija 1-2012

Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima predložene medicinske mere i njegova odgovornost – poseban osvrt na praksu nemačkih i austrijskih sudova –

Revija 2-2012

Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera

Revija 1-2011

Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju

Revija 3-2010

Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja

Revija 1-2009

Građanska odgovornost zbog grešaka u lečenju i obaveštavanju pacijenata po nemačkom Zakonu o pravima pacijenata

Revija 4-2013

Odgovornost zbog štete nanete pacijentu infekcijama – lagodan pogled u praksu nemačkih sudova

Revija 4-2014

Medicinski standard i odgovornost lekara prema nemačkoj teoriji i sudskoj praksi

Revija 3-2017

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA