Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

PREDGOVOR BIBLIOGRAFIJI

Kako bismo „otrgli“ od zaborava radove autora, domaćih i stranih, kako univerzitetskih profesora, tako i stručnjaka iz prakse koji su svojim referatima, člancima, prikazima, komentarima i analizama dali veliki doprinos afirmaciji i radu Udruženja za pravo osiguranja Srbije (u daljem tekstu: Udruženje), Udruženje je odlučilo da vodi bibliografiju objavljenih radova. Bibliografija je odraz težnje da se putem pisane, odnosno štampane reči da doprinos razvoju i unapređenju domaćeg prava osiguranja. Ova bibliografija pokriva referate objavljene u zbornicima radova s godišnjih savetovanja Udruženja u periodu 2001-2014., kao i članke, prikaze članaka, prikaze i komentare sudskih odluka, objavljene u Reviji za pravo osiguranja u periodu 2002-2014. Bibliografija obuhvata i radove autora objavljene povodom prvog godišnjeg savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Jugoslavije održanog 20. i 21 aprila. 1971. u časopisu “Osiguranje i privreda”, koje Udruženje za pravo osiguranja Srbije prisvaja kao isključivo “svoje” i svoje prvo savetovanje, pre svega zbog toga što je ono pravni sledbenik jugoslovenskog udruženja. Udruženje za pravo osiguranja Srbije u vreme održavanja ovog savetovanja je bilo sekcija, bez svojstva pravnog lica jugoslovenskog udruženja. Samo jedan autor rada na ovom savetovanju nije bio iz sastava tadašnje srpske sekcije Udruženja za pravo osiguranja Jugoslavije. Savetovanje je organizovano u Beogradu. Bibliografija predstavlja izvor informacija o tome šta je i kada (u kom periodu) najviše okupiralo pažnju autora. Ona nam otkriva na koja su pitanja dati odgovori, ali i na koja tek treba dati odgovore sa stanoviša vremena kada su radovi smešteni u bibliografiju objavljeni. Ona svedoči o naporima domaćih autora da sagledaju probleme domaćeg osiguranja, ali i o istovremenoj zainteresovanosti za uporedna rešenja brojnih država (najčešće evropskih, odnosno EU). Važan doprinos u upoznavanju sa uporednim rešenjima dali su i mnogobrojni eminentni strani autori. Za svakog budućeg autora radovi predstavljeni u bibliografiji mogu biti putokaz za dalja istraživanja i unapređenje domaćeg prava osiguranja, ali istovremeno i pomoć zakonodavcu u oblikovanju propisa iz ove oblasti. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su svojim člancima, ali i drugim prilozima učestvovali u radu Udruženja (na godišnjim savetovanjima i u Reviji za pravo osiguranja), budući da bez njih ne bi bilo ni savetovanja, ali ni Revije kao ni ove bibliografije. Zahvaljujući njima, ali neizostavno i urednicima zbornika i recenzentima, kao i uredništvu i redakciji našeg časopisa, održan je kontiuitet održavanja savetovanja i izlaženja Revije za pravo osiguranja.
U bibliografiji dominiraju radovi domaćih autora u odnosu na strane. Ovakvom proseku nesumljivo doprinosi to što je u prve četiri godine izlaženja Revije za pravo osiguranja (period 2002-2005. godine) objavljeno samo pet priloga autora koji nisu bili iz Srbije (tri iz Crne Gore, jedan iz Slovenije i jedan iz Hrvatske). Strani autori potiču iz različitih država. Među njima su neke bivše republike Socijalističe Federativne Republike Jugoslavije (Hrvatska, Slovenija, Makedonija), danas samostalne države. Ima autora iz Grčke, Italije, Austrije, Brazila, Španije, Velike Britanije, Nemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Kine. Raznolikost država iz kojih potiču autori govori o plodnoj saradnji koje je Udruženje uspostavilo s pojedincima i institucijama pomenutih država. Naravno, sasvim opravdano je za očekivati, kako se proširuje međunarodna saradnja Udruženja u okviru AIDA, da će Udruženje i ubuduće nastaviti saradnju sa autorima iz pomenutih i drugih država EU i truditi da ta saradnja bude intenzivnija. Istovremeno, izvesno je za očekivati je da će Udruženje raditi i na proširenju saradnje sa autorima iz onih država koje su, odnosno nisu članice EU, a koje nisu prethodno pomenute. Na ovde izražena očekivanja ukazuju trendovi koje možemo ustanoviti analizom objavljenih radova stranih autora u Reviji i autora referata na godišnjim savetovanjima Udruženja poslednjih godina (2010-2014).
Pregled autora i njihovih radova dat u bibliografiji govori o smeru kretanja domaćeg prava osiguranja koje je iniciralo i vodi Udruženje. Praktično, iz godine u godinu, osnovna tema radova objavljenih u Reviji i zbornicima radova je usklađivanje prava osiguranja Srbije s pravom osiguranja EU, što postaje „temelj“, tj. polazna platforma za analizu domaćeg prava, propisa, uočavanje nedostataka i problema, izmenu regulative, traženje najboljih rešenja za domaće zakonodavstvo i praksu osiguranja. Iz većine radova „rodili“ su se zaključci, predlozi i poruke (objavljene u Reviji) u vezi s tim kako poboljšati domaću regulativu. Nažalost, ne može se reći da je za sve te predloge stručne javnosti, oličene u autorima radova koje je objavilo Udruženje, bilo dovoljno „sluha“ od strane regulatornih organa.
Kako bi održalo kontinuitet, Udruženje će i u narednim godinama nastaviti da vodi bibliografiju i truditi da je proširi u dva smera. Jedan smer vodi u prošlost. U tom smislu, nastojaćemo da obuhvatimo radove autora objavljene u časopisu “Osiguranje i privreda” (u zavisnosti koliko je to izvodljivo zbog činjenice da su mnogi brojevi časopisa “nestali” iz domaćih biblioteka, rashodovani, zatureni, ostali kod čitalaca i sl). Drugi smer širenja bibliografije vodi u budućnost. U tom smislu očekujemo kako od dosadašnjih, tako i novih autora (domaćih i stranih) da nam u tom cilju pomognu, i to objavljivanjem članaka i drugih priloga, a mi ćemo njihov trud zabeležiti i sačuvati od zaborava. Udruženje je počelo da vodi bibliografiju i na engleskom jeziku, kako bi i strani autori bili upoznati s celokupnom bibliografijom Udruženja.

bibliografijapreuzmite bibliografiju

Prof. dr Jasmina Labudović Stanković

                                                                                    e-mail: jlabudovic@sbb.rs

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA