Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Udruženje za pravo osiguranja Srbije

http://www.srbija-aida.org/

AIDA (Association Internationale de Droit des Assurrances – Intenational Association for Insurance Law)

www.aida.org.uk

Udruženje osiguravača Srbije

http://uos.rs/

Narodna Banka Srbije

http://www.nbs.rs

Skupština Republike Srbije

http://www.parlament.gov.rs

PRESSE INTERNATIONALE DES ASSURANCE (P.I.A)

http://www.piassurance.eu

Dunav osiguranje

http://www.dunav.com

Delta Generali osiguranje

http://www.deltagenerali.rs/

Wiener Städtische osiguranje 

http://www.wiener.co.rs/

Triglav osiguranje

http://www.triglav.rs/

AZORS (Agencija za osiguranje Republike Srpske)

http://www.azors.rs.ba/

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA