Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Novosti

Od januara 2016. godine Evropska revija za pravo osiguranja nalazi se u bazi časopisa za društveno-humanističke nauke, ERIH PLUS. Od decembra 2013. Evropska revija za pravo osiguranja indeksirana je u HeinOnline listu časopisa, koja obuhvata više od 1800 časopisa iz oblasti prava i sa pravom povezanih disciplina. Takođe, časopis je uključen i u bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich's Periodicals Directory - Ulrich's Web.


Prateći stremljenje naše države ka članstvu u Evropskoj uniji, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je u poslednjih nekoliko godina ostvarilo intenzivnu saradnju sa brojnim autorima iz država koje su ili članice EU ili države kandidati za članstvo. To je kulminiralo imenovanjem međunarodne Redakcije časopisa u 2012. godini, koju sačinjavaju ugledni profesori prava osiguranja sa velikih evropskih univerziteta. Pored ovog, treba istaći da se u časopisu u poslednjih nekoliko godina javlja sve veći, čak preovlađujući broj, kako domaćih tako i inostranih autora, koji u svojim člancima daju dragocen doprinos ispitivanju novih instituta u pravu osiguranja EU i u nacionalnim pravima država članica i usklađivanju nacionalnih pravnih sistema osiguranja ovih država sa propisima EU kojima su ovi instituti normirani. Vodeći računa o ovoj činjenici, da naziv časopisa treba da odrazi sadržinu članaka koji se u njemu objavljuju, kao i na toj osnovi podizanju opšteg nivoa prepoznatljivosti našeg časopisa u i van granica Srbije, Upravni odbor Udruženja za pravo osiguranja Srbije je odlučilo da Revija za pravo osiguranja od broja 1/2013 nosi naziv „Evropska revija za pravo osiguranja.”


autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

ERIH PLUS

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA