Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Evropska revija za pravo osiguranja je časopis za teoriju i praksu osiguranja sa čijim je izdavanjem Udruženje za pravo osiguranja Srbije otpočelo 2002. god. On ipak nije tematski zatvoren časopis jer objavljuje priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava, kao i priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje čine ili su povezane sa privredom osiguranja (ekonomija osiguranja, aktuarstvo i drugo).
   Cilj redakcije časopisa je da u svakom broju pored teorijskih članaka bude objavljeno što više priloga sa stručnim informacijama iz prakse osiguranja, koje će biti od koristi svima onima koji se bave osiguranjem. Da bi to mogla da ostvari, redakcija se opredelila da otvori više rubrika, tako da u časopisu čitalac može da nađe, pored izvornih i preglednih članaka, osvrte, komentare, analize, domaću i inostranu sudsku praksu i praksu Evropskog suda pravde, prevedene strane propise, uključiv one koje čine pravo osiguranja EU, pitanja i odgovore i druge ad hoc rubrike. Redakcija čini otvoreni poziv čitaocima, stručnjacima, domaćim i inostranim, da svojim prilozima sarađuju u časopisu i time daju svoj doprinos njegovoj aktuelnosti i kvalitetu. Članci u Evropskoj reviji za pravo osiguranja se objavljuju nakon prethodno sprovedene anonimne recenzije. Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Udruženje za pravo osiguranja Srbije ima eksluzivno pravo da dozvoli ili ne dozvoli umnožavanje u bilo kom obliku i formi, sadržaja ili dela sadržaja objavljenog u Evropskoj reviji za pravo osiguranja.


Izdavački savet

Zoran Blagojević, član Izvršnog odbora Winer St­­ädtische osiguranja
Miodrag Kvrgić, generalni direktor Merkur osiguranja
Norman-Audenhove dr Luis, generalni sekretar Udruženja osiguravača Austrije
Božana Šljvar, direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA