Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Lista recenzenata

Prof. dr Stefan Pürner, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Nemačka
Prof. dr dr habil. Peter Hauser, Univerzitet „Johanes Kepler Linc”, Ekonomski fakultet Beč i Zapadnomađarski univerzitet u Šopronu, Austrija
Prof. dr Robert Merkin, Univerzitet u Sautemptonu, Pravni fakultet, Velika Britanija
Prof. dr Jerome Kullmann, Univerzitet Pariz-Dofin, Privatno pravo, Francuska
Prof. dr Helmut Heiss, Univerzitet u Cirihu, Pravni fakultet, Švajcarska
Prof. dr Herman Cousy, Univerzitet u Luvenu, Pravni fakultet, Belgija (profesor emeritus)
Prof. dr Josef Dezsy, Zapadnomađarski univerzitet u Šopronu, Ekonomski fakultet, Mađarska
Prof. dr Jovan Slavnić, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Republika Srbija, (u penziji)
Prof. dr Predrag Šulejić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Republika Srbija, (u penziji)
Prof. dr Jakov Radišić, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Republika Srbija, (u penziji)
Prof. dr Volfgang Rorbah, Univerzitet u Beču, Ekonomski fakultet, Austrija, (u penziji)
Prof. dr Stevan Šogorov, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Republika Srbija
Prof. dr Miodrag Orlić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Republika Srbija, (u penziji)
Prof. dr Pierpaolo Marano, Katolički univerzitet „Svetog Srca”, Fakultet za nauku bankarstva, finansija i osiguranja, Italija
Prof. dr Ioannis Rokas, Atinski univerzitet za ekonomiju i privredu, Departman za privredu i pravosuđe, Grčka
Prof. dr Nebojša Žarković, Univerzitet „Megatrend” Beograd, Fakultet za poslovne studije Vršac, Republika Srbija
Prof. dr Katarina Ivančević, Univerzitet „Union” Beograd, Pravni fakultet, Republika Srbija
Prof. dr Marijana Dukić Mijatović, Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Republika Srbija
Prof. dr Slobodan Jovanović, Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Republika Srbija
Prof. dr Dragica Živojinović, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Republika Srbija
Prof. dr Jasmina Labudović Stanković, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Republika Srbija
Doc. dr Slavko Đorđević, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Republika Srbija
Doc. dr Srđan Vladetić, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Republika Srbija
Doc. dr Loris Belanić, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Republika Hrvatska
dr Kyriaki Noussia, Advokatska komora Atine, Grčka
dr Lola Stamenkovic, Jubmes banka, Republika Srbija
doc. dr Nikola de Luka, Drugi Univerzitet Napulj, Italija

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA