Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Redakcioni odbor

Belanić dr Loris , Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hrvatska, e-mail: lorisb@pravri.hr

Cousy dr Herman , Univerzitet u Leuvenu, Pravni fakultet, Belgija, e-mail: herman.cousy@law.kuleuven.be

Heiss dr Helmut, Univerzitet u Cirihu, Pravni fakultet, Švajcarska, e-mail: helmut.heiss@rwi.uzh.ch

Jovanović dr Slobodan, Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija,e-mail: nsbob@sezampro.rs

Kullmann dr Jerome, Univerzitet Pariz-Dofin, Privatno pravo, Francuska, e-mail: jerome.kullmann@wanadoo.fr

Labudović Stanković dr Jasmina, glavni i odgovorni urednik, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, e-mail: jlabudovic@yahoo.com

Marano dr Pierpaolo, zamenik glavnog i odgovornog urednika, Katolički univerzitet Svetog Srca u Milanu, Fakulet za nauku bankarstva, finansija i osiguranja, Italija, e-mail: Pierpaolo.Marano@unicatt.it

Merkin dr Robert,, Univerzitet u Sautemptonu, Pravni fakultet, Velika Britanija, e-mail: R.Merkin@soton.ac.uk

Orlić dr Miodrag, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, (u penziji), e-mail: upj@eunet.rs

Rohrbach dr Wolfgang, Univerzitet u Beču, Ekonomski fakutet, (u penziji), Austrija, e-mail: consult@uniqa.rs

Rokas dr Ioannis Atinski univerzitet za ekonomiju i privredu, Departman za poslovnu administraciju, Grčka, e-mail: i.rokas@rokas.com

Slavnić dr Jovan, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakutet, (u penziji), e-mail: lolesl@eunet.rs

Žarković dr Nebojša, Univerzitet Megatrend Beograd, Fakultet za poslovne studije Vršac, e-mail: nzarkovic@sbb.rs


Izdavački savet

Blagojević Zoran, predsednik Izvršnog odbora Winer Städtische osiguranja
Kvrgić Miodrag, generalni direktor „Merkur osiguranja”
Norman-Audenhove Louis, generalni sekretar Udruženja osiguravača Austrije
Šljivar Božana, savetnik u Agenciji za osiguranje Republike Srpske
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA