Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Društvena odgovornost u osiguranju kao važan princip savremenog poslovanja

1-2022Marija Lukić Milenko Ćeha Nikola Ćeha

Implementacija interne revizije prema Direktivi o solventnosti II u nacionalna zakonodavstva Republike Srbije i BiH

1-2022Emina Imamović

Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

1-2022Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Dinamička analiza i predviđanje u oblasti osiguranja

3-2021Magdalena Minić

Premije u osiguranju života i Kovid-19

3-2021Jasmina Labudović Stanković

Pravne posledice promene rizika u toku trajanja ugovora o osiguranju imovine

3-2021Katarina Ivančević

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

2-2021Jasmina Đokić

Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

2-2021Jasmina Labudović Stanković

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite

2-2021Loris Belanić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant