Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Komunitarno saosiguranje: uporednopravni aspekti

4-2013Filadelfio Mancuso

Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje

3-2013Ljiljana Stojković

Primena direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi od 2005. god. na osiguranje

4-2006Jovan Slavnić

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja – budući opcionalni insrument prava EU?

2-2011Slavko Đorđević

Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu

3-2012Angelo Borselli

Cognosceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi

2-2012Angelo Borselli

Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju

1-2012Jovan Slavnić

Reforma premijskog sistema: Uticaj Roterdamskih pravila na pošiljaoce i osiguravače karga

3-2012Susanna Marsden

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant