Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Implementacija interne revizije prema Direktivi o solventnosti II u nacionalna zakonodavstva Republike Srbije i BiH

1-2022Emina Imamović

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

4-2019Ljiljana Stojković

Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

1-2019Milovan Jovanović

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

1-2019Marijana Dukić Mijatović Ozren Uzelac

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

4-2018Ozren Uzelac

Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

1-2017Ljiljana Stojković

Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

2-2016Oleksandr Khomenko

Osiguranje mašina od loma, upravljanje rizicima i preventiva u Srbiji

2-2015Zoran Ilkić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant