Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

1-2022Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu

1-2021Marius Fras

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

1-2019Marijana Dukić Mijatović Ozren Uzelac

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

4-2018Ozren Uzelac

Osiguranje putem algoritma

2-2018Angelo Borselli

Evropsko privredno društvo (Societas Europaea) i njegova primena u delatnosti osiguranja

3-2017Oleksandr Khomenko

Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

2-2016Angela Witzany Peter Hauser

Мeđunarodna nadležnost sudova država članica EU u stvarima osiguranja: ko i gde može tužiti osiguravača?

4-2014Milena Petrović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant