Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2011Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu?

Pierpaolo Marano

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja – budući opcionalni insrument prava EU?

Slavko Đorđević

Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju

Angelo Borselli

Sadržaj Revije 2-2011

REČ UREDNIKA

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- dr Kyriaki Noussia, Solventnost II: Trenutak za oštrija statusna pravila

- Predrag Bobera, Aktuelni trenutak i perspektive razvoja tržišta osiguranja u Srbiji u 2011. godini

- dr Zdravko Šolak, Nepovoljna selekcija, moralni hazard i tržišna neefikasnost

 

SUDSKA PRAKSA  SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda od 3. marta 2011. godine u sporu C-437/09, AG2R Prevoyance  vs Beaudout Pere et Fils SARL povodom pitanja da li, na osnovu čl. 102 i 106 Ugovora o Evropskoj uniji, nadležni organi država članica EU imaju pravo da zakonom ovlašćenom pravnom subjektu povere ekskluzivno pravo da upravlja šemom dopunske naknade troškova zdravstvenog osiguranja u nekoj grani industrije, odnosno učine obavezujućim sve ugovore koji štite interese zaposlenih, a rezultat su kolektivnog pregovaranja. Prikaz mr Jelena Gazivoda

 

PRIKAZI ČLANAKA

- Solventnost II bi mogao da postane svetski model, / Karel von Hulle Versicherungswirtschaft, br. 1/2011, str. 14-19, Prikaz članka: Nela Bukorović

- Zakon o genetskoj dijagnostici u praksi osiguranja / Christian Armbrüster, Versicherungswirtschaft, br. 18/2010, str. 1309-1310, Prikaz članka: Nela Bukorović

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Prof. dr  Jovan  Slavnić, Izlaganje predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije, prilikom otvaranja XII Godišnjeg Savetovanja „Reforme u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja”

- Dr Slobodan Jovanović, Inicijativa za izmenu Statuta AIDA

 

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

UPUTSTVO ZA AUTORE PRILOGA U REVIJI ZA PRAVO OSIGURANJA

 

PREVODI STRANIH PROPISA

- Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke – Četvrti deo prevoda, Prevod sa nemačkog jezika: dr Slavko Đorđević, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i  dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga

 

DIREKTIVE EU

- Direktiva 2004/35/CE Skupštine Evrope i Saveta od 21. aprila 2004. godine o odgovornosti za prirodnu sredinu u vezi sa prevencijom i uklanjanjem štete na prirodnoj sredini – Drugi deo prevoda, preveo dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA