Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2010Nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Jovan Slavnić

Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnost harmonizacije: stvarnost ili fikcija?

Kyriaki Noussia

Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju

Jakov Radišić

Sadržaj Revije 3-2010

REČ UREDNIKA


ČLANCI

- Prof. dr Jovan Slavnić, Nedostaci u načinu organizovanja Garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

- Dr Kyriaki Noussia, Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnost harmonizacije: stvarnost ili fikcija?

- Prof. dr Jakov Radišić, Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Nebojša Divljan, Aktuelni trenutak i perspektive razvoja tržišta osiguranja u Srbiji

- Doc. dr Jasmina Labudović, Premija osiguranja


OKRUGLI STO

- Nova rešenja i prva iskustva u primeni novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

- Prof. dr Siniša Ognjanović, Neka pitanja prava oštećenih i osiguranih lica po osnovu osiguranja od građansko-pravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornog vozila

- Prof. dr Predrag Šulejić, Pozitivna i negativna rešenja u novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

- Dragiša Kecojević, Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi kao osnov za naknadu materijalne štete nastale u saobraćajnoj nezgodi i pojam male štete

- Rade Badža, Odnos društava za osiguranje i pravnih lica ovlašćenih za vršenje tehničkih pregleda u sprovođenju osiguranja  autoodgovornosti i registracije motornih vozila

- Mr Milan Cerović, Neke novine u zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

- Snežana Sremčević, Javna ovlašćenja koja obavlja Udruženje osiguravača Srbije i mere nadzora Narodne banke Srbije

- Prof. dr Jovan Slavnić, Ograničenje uloge Udruženja osiguravača Srbije


SUDSKA PRAKSA  SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Mr Jelena Gazivoda, Odluka u sporu C-347/08, Vorarlberger Gabietskrankenkasse vs WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG / Decision in case C-347/08, Vorarlberger Gabietskrankenkasse vs WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG


PRIKAZI ČLANAKA

- Doc. dr Jasmina Labudović, Kiša ili sunce: evidencija o osiguranju od poplave na Floridi, naslov članka u originalu: ‘Come Rain or Shine: Evidence on Flood Insurance Purchases in Florida’, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 77, No 2, 2010, str. 369-397. Autori: Erwann O. Michael-Kerjan, Carolyn Kousky / Come Rain or Shine: Evidence on Flood Insurance Purchases in Florida, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 77, No 2, 2010, p. 369-397. Authors: Erwann O. Michael-Kerjan, Carolyn Kousky


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Priredila i prevela: Nela Bukorović


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Dr Slobodan Jovanović, Izveštaj sa 56. Skupštine Međunarodnog udruženja izdavača u osiguranju


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE I ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović


PREVODI STRANIH PROPISA

- Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke, Drugi deo prevoda, preveli doc. dr Slavko Đorđević, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga


DIREKTIVE EU

- Direktiva 2009/20/EC Skupštine Evrope i Saveta od 23. aprila 2009. godine o osiguranju brodara od pomorskih odštetnih zahteva

 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA