Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2009Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja

Jakov Radišić

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara

Jovan Slavnić

Transparentnost u krizi

Manfred H. Hasenohrl

Sadržaj Revije 1-2009

REČ UREDNIKA
 

ČLANCI
 
-   Prof. dr Jakov Radišić, Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja
 
-   Prof. dr Jovan Slavnić, Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara – pokriće osiguranjem odgovornosti lekara u državama Evropske unije između manjinskog obaveznog i većinskog dobrovoljnog osiguranja
 
-   Dr. Manfred H. Hasenöhrl, Transparentnost u kriziOSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE


 
-    Dr Zoran Radović i dr Slobodan Jovanović, Sadržina polise pomorskog osiguranja
 

Dr Jasmina Labudović, Integracija sektora za nadzor bankarstva i osiguranja – Odgovori na Upitnik AIDA


Mr Dušan Dubajić, Spasavanje – institut plovidbenog prava
 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE


- Zapisnik sa generalne skupštine AIDA Europe održane u prostorijama Hansemerkur, Hamburg, četvrtak,  22. maja 2008.
 
-  Statut AIDA Europe
 


SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
 
- Jelena Gazivoda,


 
PRIKAZ STRANOG ČLANKA
 
-  Šta se dešava posle povećanja nivoa mora – Značaj osiguranja imovine u borbi protiv klimatskih promena u procesu ubrzanog uključivanja novih tehnologija na tržište


 
OSIGURANJE U SVETU – VESTI


BIBLIOGRAFIJA


 
DIREKTIVE EU
 

-   Direktiva Saveta 78/473/EEC od 30. maja 1978. o ujednačavanju zakona, podzakonskih i upravnih propisa u vezi sa komunitarnim saosiguranjem

-   Direktiva Saveta 87/344/EEC od 22. juna 1987. o ujednačavanju zakona, podzakonskih akata i upravnih propisa u vezi sa osiguranjem troškova pravne zaštite

-    Spisak direktiva čiji je prevod objavljen u Reviji za pravo osiguranja zaključno sa ovim brojem

-   Spisak direktiva EU koje se odnose na osiguranje sa internet stranice Komisije


 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA