Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2009Kako regulisati posrednike reosiguranja – sadašnjost i budućnost direktive 2002/92/EC

Pierpaolo Marano

Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja

Predrag Šulejić

Portfolio kompanija za osiguranje života

Jasmina Labudović Stanković

Sadržaj Revije 2-2009

 REČ UREDNIKA  


ČLANCI  


-   Prof. dr Jakov Radišić, Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja

-   Prof. dr Jovan Slavnić, Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara – pokriće osiguranjem odgovornosti lekara u državama Evropske unije između manjinskog obaveznog i većinskog dobrovoljnog osiguranja

-    Dr. Manfred H. Hasenöhrl, Transparentnost u kriziOSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE


-   Dr Zoran Radović i dr Slobodan Jovanović, Sadržina polise pomorskog osiguranja

-   Dr Jasmina Labudović, Integracija sektora za nadzor bankarstva i osiguranja – Odgovori na Upitnik AIDA

-   Mr Dušan Dubajić, Spasavanje – institut plovidbenog prava

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE  


-  Zapisnik sa generalne skupštine AIDA Europe održane u prostorijama Hansemerkur, Hamburg, četvrtak,  22. maja 2008.

-   Statut AIDA Europe


SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Jelena Gazivoda,


 PRIKAZ STRANOG ČLANKA

-   Šta se dešava posle povećanja nivoa mora – Značaj osiguranja imovine u borbi protiv klimatskih promena u procesu ubrzanog uključivanja novih tehnologija na tržište

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTIBIBLIOGRAFIJADIREKTIVE EU

-   Direktiva Saveta 78/473/EEC od 30. maja 1978. o ujednačavanju zakona, podzakonskih i upravnih propisa u vezi sa komunitarnim saosiguranjem

-   Direktiva Saveta 87/344/EEC od 22. juna 1987. o ujednačavanju zakona, podzakonskih akata i upravnih propisa u vezi sa osiguranjem troškova pravne zaštite 

-   Spisak direktiva čiji je prevod objavljen u Reviji za pravo osiguranja zaključno sa ovim brojem


-   Spisak direktiva EU koje se odnose na osiguranje sa internet stranice

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA