Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2008Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica evropske unije

Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja

Milan Viršek

Požarno osiguranje imovine po načelu „svi rizici”

Darko Samardžić

Sadržaj Revije 1,2-2008

DOGAĐAJ ZA ISTORIJU UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE

 
- Prof. dr Jovan Slavnić, Događaj za istoriju Udruženja za pravo osiguranja SrbijeČLАNCI


- Mr Slobodan Samardžić, Požarno osiguranje imovine po načelu „svi rizici”

- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović, Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica Evropske Unije

- Milan Viršek, Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja

 


DISKUSIJE SA SAVETOVANJA „PALIĆ 2008”

- Nebojša Divljan, generalni direktor Delta Generali osiguranja i predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije, Aktuelna pitanja tržišta osiguranja u Srbiji

- Prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Nekoliko pitanja vezanih za pravo o ugovoru o osiguranju Španije koja mogu biti od interesa za Srbiju

- Prof. dr Jovan Slavnić, Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom Zakoniku Srbije

- Ozren Uzelac, Aktuelna situacija na tržištu životnih osiguranja u svetu, aktuelne tendencije u Srbiji i predlog za unapređenje u pravnoj regulativiPORUKE SA SAVETOVANJA „PALIĆ 2008”


ОSVRTI – АNАLIZЕ – KОMЕNTАRI


Mr Ranko Renovica, Upravljanje kvalitetom usluga  osiguranja imovine u Republici Srpskoj

Mr Miroslav Miškić, Upravljanje i vođenje sistema zelene karteIZ RADA UDRUŽENJA

 
- Uvodno izlaganje predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije prilikom otvaranja Savetovanja „Palić 2008”, 10. aprila 2008

- Osnovana regionalna organizacija Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja AIDA Europe.

- Statut AIDA Europe

- Plan rada Radne grupe AIDA o novim tehnologijama, prevenciji i osiguranju u Hamburgu 22. maja 2008.

- Odgovori mađarske sekcije na upitnik Radne grupe AIDA o novim tehnologijama, prevenciji i osiguranju

 

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

Prikaz članka

-  Siromaštvo i slabo planiranje povećava štetu od ciklona,


Vesti

- Atradius nemačkim klijentima nudi novu polisu za pokriće od bankrotstva
- Nova publikacija CEA naglašava složenost evropskog sektora osiguranja motornih vozila
- Lojd objavio plan likvidacije šteta
- Direktiva o odgovornosti za narušavanje prirodne sredine: definisanje održivih proizvoda osiguranja
- Evropsko udruženje osiguranja i reosiguranja objavilo svoj stav o Zelenoj knjizi o klimatskim promenama
- Munich Re po prvi put plasirao rizik pandemije na tržište kapitala
- Solventnost II: CEA ponovila svoj stav o nadzoru nad malim i srednjim osiguravačima i osiguravajućim grupama
- Hapšenja u West Yorkshiru u akciji „sudar za keš”
- Allstate tuži veći broj lica zbog prevare u osiguranju motornih vozila
- Tužilac tvrdi da za pad Konkorda treba pokrenuti postupak protiv avioprevoznika
- Mondial razmatra organizovanje medicinske pomoći tokom leta
- Nauči da voziš - nemoj voziti da bi učio - Najnovije istraživanje Udruženja britanskih osiguravača ukazuje na stvarne rizike sa kojima se suočavaju mladi vozači
- Šteta prilikom lansiranja zabrinula osiguravače svemirskih rizika
- Singapore Air ponovo prizemljio A380 zbog kvara pumpe za gorivo
- Čini se da je propao novi mađarski predlog zakona o zdravstvenom osiguranju
- Munich Re osigurava svetski kup 2010. za 3 milijarde evra
- Prva polisa osiguranja motornih vozila „plati koliko si vozio” za Francuze
- Osiguravajuće pokriće privatne medicinske zaštite ponovo u porastu
- Britanski osiguravači turističkih putovanja obnovili pokriće za terminal 5
- Ekonomski problemi doveli Euler u situaciju da očekuju veći broj odštetnih zahteva
- Osiguravači računaju cenu zemljotresa u Kini
- Groupama počinje sa prodajom novog paketa osiguranja za „crne dane”
- Propisi o kontroli buke na radnom mestu će se u V. Britaniji od sada primenjivati na industriju zabave
- Nestali Pikaso je varijacija ukradenog originala
- Kineski naftovod ugrožen zbog jezera stvorenog zemljotresom

 


 DIREKTIVE EU- Direktiva 2002/92/EC Skupštine Evrope i Saveta od 9. decembra 2002. o posredovanju u osiguranju

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA