Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2008Promena prirode industrije reosiguranja - poziv na etičko postupanje

Thierry Pelgrin

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica

Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

Sadržaj Revije 3-2008

 DOGAĐAJI
 
Prof. dr Jovan Slavnić, Značaj prevođenja i objavljivanja prevoda direktiva Evropske unije – Osvrt povodom objavljivanja prevoda 20-te direktive EU u Reviji za pravo osiguranja – Direktive o osiguranju života
Prof. dr Jovan Slavnić, prof. dr Wolfgang Rohrbach odlikovan austrijskim Počasnim krstom za nauku i umentost
 


ČLANCI
 
-     Mr Thierry Pelgrin
Promena prirode industrije reosiguranja - poziv na etičko postupanje
-     Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović
Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica
 


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

 
-   Prof. dr Ioannis Rokas,Rešavanje višestrane nadležnosti – pitanje neizvesnosti u oblasti osiguranja


-       Mr Slobodan Samardžić, Neki istorijski aspekti osiguranja od požara


-    Mr Neško Ušćumlić,Finansijsko-računovodstveni proces osiguravajućeg društva u funkciji ocene boniteta


-      Aleksandar Vlaisavljević, Osnovne razlike osiguranja odgovornosti vozara i osiguranja robe u transportu
 


IZ RADA UDRUŽENJA
 
-    Govor Predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije prof. dr Jovana Slavnića povodom promocije knjige „Istorija osiguranja Austrije”, IX tom, prof. dr Wolfganga Rohrbacha u Beču 26. 6. 2008. godine
-    Dnevni red za telefonski sastanak Komiteta AIDA EUROPE za 9. jul 2008. godine
-     Zapisnik sa sastanak Komiteta AIDA Europe, sreda 9. jul 2008. godine
 


SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
 
Presuda br. C-356/05 od 19. aprila 2007. godine (obavezno osiguranje građanske odgovornosti vlasnika motornog vozila)
Prevela i priredila: Mr Jelena Gazivoda


 
OSIGURANJE U SVETU


 
PRIKAZ ČLANKA
 
Gojaznost – izazov za svetske zdravstvene sisteme
Priredio i preveo: Dr Slobodan Jovanović


 
VESTI
 
Evropsko udruženje osiguravača razočarano preporukom Evropske komisije da ograniči odgovornost revizora
Allianz i Opel zaključili vezani sporazum o osiguranju i popravkama vozila
EU pretvara ocene rejtinga u pretnju
Lojd traži rodbinu poginulih u ratovima
Vijetnam nudi najbolje mogućnosti u Aziji
Upotreba izraza „100-godišnje” i „500-godišnje” poplave dovode u zabludu osiguranike, kažu zvaničnici
Evropsko udruženje osiguravača i reosiguravača (CEA) odgovorilo Evropskoj Komisiji na konsultacioni dokument o garantnim fondovima osiguranja
Britansko udruženje osiguravača i britanska Vlada dogovorile se o pokriću poplava
Slovačka će se suočiti sa arbitražom zbog zabrane prenosa profita iz sistema zdravstvenog osiguranja
Evropsko udruženje osiguravača i reosiguravača se zalaže za primenu Uredbe o blok izuzeću
Zvanično priznanje za francuski tornado
Pandemski grip, a ne terorizam predstavlja najveći rizik za V. Britaniju
Avioprevoznici ugroženi u Južnoj Osetiji
 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE  


Prof. dr Emilija VUKADIN


Prikaz doktorske disertacije „Plasmani sredstava kompanija za osiguranje života” Jasmine Labudović, odbranjene na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11. jula 2008. godine.

 

PRIKAZ KNJIGE


R. Perić, Dvadeset godina„Istorije osiguranja Austrije”, tom IX, Beč, 2008


 
DIREKTIVE EU
 
-     Direktiva 2002/83/EC Skupštine Evrope i Saveta od 5. novembra 2002. godine o osiguranju života (konsolidovan tekst zaključno sa izmenama zaključno sa 11. martom 2008. godine) – Prvi deo prevoda

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA