Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2008Vreme trajanja osiguranja Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije

Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

Istorija osiguranja – luksuz ili doprinos branši?

Wolfgang Rohrbach

Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava

Jasmina Labudović Stanković

Sadržaj Revije 4-2008

REČ UREDNIKA
 
U ČAST SEDAMDESETOG ROĐENDANA PROF. DR JOVANA SLAVNIĆA


 
ČLANCI
 
-   Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović, Vreme trajanja osiguranja - Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije
 
-    Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Istorija osiguranja – Luksuz ili doprinos branši?
   
-     Dr Jasmina Labudović, Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava

 


OKRUGLI STO 
 
Diskusije sa okruglog stola na temu „Reforma ugovora o osiguranju u novom Građanskom Zakoniku Republike Srbije”


 
OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE
 
Aleksandar Vlaisavljević, Odgovornost vozara za štete na robi u međunarodnom transportu prema
Konvenciji CMR i osiguranje ove odgovornosti, sa osvrtom na sudsku praksu evropskih država
 
-     Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Osiguranje 08 – Predstavljanje Srbije na 12. Međunarodnom kongresu osiguranja u Beču
 
-     Dr Zoran Radović, Hipoteka na brodu sa aspekta osiguranja


-     Christian R. Drescher, Uticaj Treće direktive Evropske Unije o pranju novca na osiguranje
 


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
 
-    Pismo Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja nacionalnoj sekciji Srbije od 29. oktobra 2008. o komunikacionoj ulozi članova Predsedničkog saveta AIDA sa nacionalnim sekcijama
 
-     Dejan Davidović, Osnivanje nacionalneasocijacijeinženjera konsultanata u Srbiji


 
SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
 
-  Odluka Evropskog suda u predmetu br. C- 463/06 FBTO Schadeverzekereingen NV vs. Jack Odenbreit od 13. decembra 2007. godine  –  prikaz mr Jelena Gazivoda


 
OSIGURANJE U SVETU – VESTI


DIREKTIVE EU
 
-  Direktiva 2002/83/EC Skupštine Evrope i Saveta od 5. novembra 2002. godine o osiguranju života (konsolidovan tekst zaključno sa izmenama zaključno sa 11. martom 2008. godine) – Drugi deo prevoda

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA