Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2013Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu

Slobodan Jovanović

O profesionalnoj odgovornosti javnih beležnika u Grčkoj

Mira Todorović Symeonides

Institutske kargo klauzule (A) 2009: rekontekstualizacija

Susanna Marsden

Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat

Radivoje Kastratović

Sadržaj Revije 2-2013

REČ UREDNIKA 

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Prof. dr Klaus ZAPOTOCZKY, Obezbeđenje zdravlja kao evropski izazov 

ČLANCI

-Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu  

-Mira TODOROVIĆ SIMEONIDES, O profesionalnoj odgovornosti javnih beležnika u Grčkoj 

-Mr Susanna H. MARSDEN, Institutske kargo klauzule (A) 2009: rekontekstualizacija /

PORUKE SA XIV SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „PRAVO OSIGURANJA SRBIJE U TRANZICIJI KA EVROPSKOM (EU) PRAVU OSIGURANJA" ODRŽANOM U ARANĐELOVCU 19-21 APRILA 2013. GODINE 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE 

-Presuda Evropskog suda od 14. marta 2013. godine u sporu C-32/11 povodom pitanja da li bilateralni ugovori zaključeni između društava za osiguranje i pojedinačnih servisera automobila, ili ugovori zaključeni između društava za osiguranje i udruženja servisera automobila, predstavljaju ugovore čiji je cilj onemogućavanje, ograničenje ili narušavanje slobodne konkurencije na tržištu, te da li su stoga suprotni članu 101, stav 1 Ugovora o EU?) Prikaz: mr Jelena Gazivoda 

-Radivoje KASTRATOVIĆ, Zastarelost potraživanja naknade štete - sporna pitanja u sudskoj praksi u vezi sa štetom prouzrokovanom krivičnim delom 

PRIKAZ KNJIGA

-Pola veka Udruženja za pravo osiguranja Srbije (1961-2012)

   Prikaz: dr Loris Belanić

-Dr Nebojša Žarković, „POJMOVNIK OSIGURANJA", 

Prikaz: dr Slobodan Jovanovic  

 

OSIGURANJE U SVETU - VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Aleksandra Nikolić

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju XIV godišnjeg savetovanja, Aranđelovac, 19-21 april 2013. 

-Doc. dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ, Preventivne mere - odgovori na upitnik povodom XIV svetskog kongresa Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA) koji će se održati u Rimu od 29. 9 do 2. 10. 2014. godine 

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović 

DIREKTIVE I PROPISIEU

Direktiva br. 2005/60/EC Skupštine Evrope i Saveta od 26. oktobra 2005. o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema za pranje novca i finansiranje terorizma, preveo prof. dr Slobodan Jovanović 

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata 

 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA