Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2002Dvostruko osiguranje rizika građanske odgovornosti i sukob zakona

Milan Pak

Regulisani i neregulisani oblici upravnog nadzora u oblasti osiguranja imovine i lica u SRJ

Slobodan Ilijić

Obaveze garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom organizacijom

Miroslav Vrhovšek Vladimir Kozar

Pravna priroda i osnovne karakteristike načela ugovora o pomorskom osiguranju

Jelena Nikčević

Sadržaj Revije 2-2002

ČLANCI
Prof. dr Milan Pak DVOSTRUKO OSIGURANJE RIZIKAGRAĐANSKE ODGOVORNOSTI I SUKOB ZAKONA
Mr Slobodan llijić REGULISANI I NEREGULISANI OBLICI UPRAVNOG NADZORA U OBLASTI
OSIGURANJA IMOVINE I LICAU SRJ
Prof. dr Miroslav Vrhovšek, Vladimir Kozar OBAVEZf" GARANTNOG FONDAI STEČAJ NAD OSIGURAVAJUĆOM ORGANIZACIJOM
Mr Jelena Nikčević PRAVNA PRIRODA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE NAČELA UGOVORA 0 POMORSKOM OSIGURANJU

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI Dr Miroslav Končina
POLOŽAJ I STRATEŠKA USMERENJA SLOVENAČKOG OSIGURANJA
Dr Slobodan Jovanović
TERORIZAM I NJEGOVA (RE)OSIGURLJIVOST
Branko Rajaćić
ZAKLJUCIVANJE I ZAŠTITA UGOVORA 0 OSIGURANJU
Jelisaveta Vasilić
OSIGURANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA OD GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE UČESNICIMA U STEČAJNOM POSTUPKU
Radica Galić Dimitrijević MEDUNARODNE ISPRAVE I PROBLEMI U REŠAVANJU ŠTETA NASTALIH PO ODGOVORNOSTI VUSNIKA VOZILA IZ REPUBLIKE SRPSKE
Dr Zoran Radović
NEKI SLUČAJEVI PREVARA I NJIHOVOG SPREČAVANJA U OSIGURANJU ŽIVOTAI NEZGODE
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA
Prof. dr Jovan Slavnić, Prof. dr Predrag Šulejić, Dr Siniša Ognjanović
PORUKE SA SAVETOVANJA NA PALIČU
Dr Slobodan Jovanović KONFERENCIJA REOSIGURANJA U MONTE KARLU I STANJE MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA REOSIGURANJA
Vladimir Kovać
VIŠE REDA U OBAVEZNOM OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

SUDSKA PRAKSA
OSVRTI NASUDSKE ODLUKE
PRIGOVOR PODELJENE ODGOVORNOSTI ZBOG NEKORIŠĆENJA SIGURNOSNOG POJASA
RASKID UGOVORA 0 OSIGURANJU ZAKLJUČEN NA ROK DUŽI OD 5 GODINA
PREGLED SUDSKE PRAKSE
AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ OSIGURANJA
OSIGURANJE U SVETU PRIKAZ ČLANAKA
DOKTRINA SUBROGACIJE I OGRANIČENJE PRAVA OSIGURAVAČA NA REGRES
POSLE GENETSKE REVOLUCIJE
SUDSKA PRAKSA
ODLUKA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU 220/83
IZ NEMAČKE SUDSKE PRAKSE
UKRATKO IZ SVETA
1.    ITALIJA
2.    KINA
3.    VELIKA BRITANIJA
4.    RUSIJA
5.    NE/MČKA
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
STATUT UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA JUGOSLAVIJE
INOSTRANI
ZAKON 0 OSIGURANJU REPUBLIKE SRPSKE
PRVA DIREKTIVA SAVETA EVROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE o usaglašavanju zakonskih, podzakonskih i upravnih akata koji se odnose na započinjanjo i obavljanje poslova direktnog osiguranja života

BIBLIOGRAFIJA
LEKSIKON OSIGURANJA
ZAVAROVALNO PRAVO /Gospodarski vesnik/ Ljubljana, 2000
DANI SLOVENAČKOG OSIGURANJA, Zbornik radova, Portorož, 2002

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA