Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2004Međunarodne institutske klauzule za osiguranje pomorskih brodova iz 2003. godine

Borislav Ivošević

Regulisanje zdravstvenog osiguranja u Francuskoj

Ljubinka Kovačević

Značaj fotografisanja u osiguranju motornih vozila

Živorad Ristić

Sadržaj Revije 3,4-2004

ČLANCI
Prof. dr Borislav Ivošević
MEĐUNARODNE INSTITUTSKE KLAUZULE ZA OSIGURANJE POMORSKIH
BRODOVA IZ 2003.GODINE
Ljubinka Kovačević
REGULISANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FRANCUSKOJ
Živorad Ristić
ZNAČAJ FOTOGRAFISANJA U OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI
Aleksandar Pivar
OJEZIKU OSIGURANjA
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA
Mr Slobodan liijić
REFORMA PENZIJSKOG SISTEMA I NACRT ZAKONA O
PENZIONIM FONDOVIMA I PENZIONIM PLANOVIMA

SUDSKA PRAKSA
Mr Svetlana Jocović
PREGLED SUDSKE PRAKSE
OSIGURANJE U SVETU
DVA LICA OSIGURANJA NEZGODE
OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LEKARA
OSIGURANJE JE KLJUČ ZA EKONOMSKI RAZVOJ i ZAPOSLENOST
DIREKTIVA O REVIZIJI
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
ZAKON O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE
STAMBENIH KREDITA
STRANI
PRVA. DRUGA I TREĆA DIREKTIVA SAVETA EEZ O USAGL^ŠAVANJU ZAKONODAVSTVA DRŽAVA ČLANICA U OBLASTI OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE IZ UPOTREBE MOTORNIH VOZILA I KONTROLI OBAVEZE TOG OSIGURANJA  

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA