Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2005Direktiva Evropske Unije o posredovanju u osiguranju od 2002. godine

Jovan Slavnić

Institucionalne reforme penzijskog osiguranja

Dragan Mrkšić Gordana Tomašević Dražić

Prva revizija zakona o osiguranju

Slobodan Ilijić

Kontrola poslovanja osiguravajućih društava i oduzimanje dozvole za rad nakon stupanja na snagu zakona o osiguranju

Dragiša Kecojević

Sadržaj Revije 1,2-2005

Č L A N C I
Prof. dr Jovan Slavnić
DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O POSREDOVANJU U OSIGURANJU
OD 2002. GODINE
Prof. dr Dragan Mrkšić Gordana TomaŠević -Dražić
INSTITUCIONALNE REFORME PENZIJSKOG OSIGURANJA
Mr Slobodan llijić
PRVA REVIZI A ZAKONA O OSIGURANJU
Dragiša Kecojević
KONTROLA POSLOVANJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA I ODUZIMANJE DOZVOLE NAKON STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O OSIGURANJU

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI
Doc. dr Nebojša Žarković
TRŽIŠTE OSIGURANJA SRBIJE I CRNE GORE U 2004. GODINI
Mr Mladenka Balaban
SLABOSTI NADZORA U POSTUPKU ODUZIMANJA DOZVOLE
DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA
Slavica Rakić
AKTIVNOSTI IZ OBLASTI OSIGURANJA KOJE SU SE ODVIJALE
TOKOM 2005. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE
Prof. dr Predrag Šulejić, prof. dr Jovan Slavnić, doc. dr Jasna Pak
PORUKE SA SAVETOVANJA NA PALIĆU
Dr Tatjana Rakonjac-Antić
MEĐUNARODNO SAVETOVANJE O PLASMANU SREDSTAVA
OSIGURANJA

SUDSKA PRAKSA
PREGLED SUDSKE PRAKSE
OSIGURANJE U SVETU
PRIKAZ ČLANAKA
SIGURNOST ZA OSIGURANIKE /ŠVAJCARSKI TCST SOLVENTNOSTI
OSIGURANJE PRAVNE ZAŠTITE ZA PREDUZEĆA
INTEGRALNI NADZOR FINANSIJSKIH USLUGA
UKRATKO IZ SVETA
DETEKTORI POŽARA SA LAŽNIM ŽIGOM
CENA UJEDA
JEDINSTVENA TARIFA ZA ŽENE I MUŠKARCE NIJE OBAVEZNA U ZEMLJAMA EU
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU BEZ GEN-TESTA
ČETVRTA DIREKTIVA MOTORNIH VOZILA
(Sporazum Francuska-Svajcarska)
ŠENGEN-DABLIN
SUDSKA PRAKSA
ODLUKA SUDA U LUKSEMBURGU /EFTA/ U PREDMETU E-7/00
BIBLIOGRAFIJA
DRAGAN MRKŠIĆ/ZDRAVKO PETROVIĆ/KATARINA IVANČEVIĆ:
"PRAVO OSIGURANJA"
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSIGURANJU
STRANI
ČETVRTA DIREKTIVA EVROPSKOG SAVETA O USKLADIVANJU PROPISA U
OBLASTI OSIGURANJA GRADANSKE ODGOVORNOSTI
ZA ŠTETE IZ UPOTREBE MOTORNIH VOZILA

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA