Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2015Alternativno rešavanje sporova u italijanskom sistemu osiguranja

Ilaria Garaci

Pravila o prodaji polisa osiguranja života trećim licima u Indiji i izmene Zakona o osiguranju od 2015. godine

Ujjawal Satsangi

Neki aspekti osiguranja vetroelektrana u Srbiji

Milovan Jovanović

Potreba za osiguranjem i neki modeli osiguranja franšizinga na evropskom tržištu osiguranja

Borislav Bojić

Sadržaj Revije 3-2015

SADRŽAJ


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Stavovi OECD o uticaju siromaštva na razvoj privrede


ČLANCI

Doc. dr Ilaria GARACI, Alternativno rešavanje sporova u italijanskom sistemu osiguranja

Ujjawal SATSANGI, Pravila o prodaji polisa osiguranja života trećim licima u Indiji i izmene Zakona o osiguranju od 2015. godine

Mr Milovan JOVANOVIĆ, Neki aspekti osiguranja vetroelektrana u Srbiji

Doc. dr Borislav BOJIĆ, Potreba za osiguranjem i neki modeli osiguranja franšizinga na evropskom tržištu osiguranja


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 Presuda Evropskog suda pravde od 26. marta 2015, spor C-556/13, Litaksa UAB vs osiguravajuće društvo BTA. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

Francuski Zakonik o osiguranju, Deo I, Knjiga I – Ugovor


Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA