Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2015Izazovi u primeni Direktive o solventnosti II u Srbiji

Zlata Đurić Zoran Jovanović

Osiguranik protiv osiguranika u osiguranju od odgovornosti direktora i službenika u grčkom pravu

Constantina Soultati

Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ

Vladimir Čolović Zdravko Petrović

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2014. godini

Milan Cerović

Sadržaj Revije 4-2015

 

SADRŽAJ

 

 

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE 

 

 Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Kriminalni slučajevi u umetnosti u ogledalu osiguranja 

 

 

ČLANCI 

 

 

Dr Zlata ĐURIĆ i doc. dr Zoran JOVANOVIĆ, Izazovi u primeni Direktive o solventnosti II u Srbiji 

 

Mr Konstantina SOULTATI, Osiguranik protiv osiguranika u osiguranju od odgovornosti direktora i službenika u grčkom pravu 

 

Prof. dr Vladimir ČOLOVIĆ i prof. dr Zdravko PETROVIĆ, Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ

 

 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 

Presuda Evropskog suda pravde od 23. januara 2014. godine, spor C-371/12, Enrico Petillo, Carlo Petillo vs. Unipol Assicurazioni SpA. Prikaz: mr Jelena Gazivoda

 

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

 Dr Milan CEROVIĆ, Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2014. godini

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI 

 

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

 

BIBLIOGRAFIJA 

 

ODABRANE KNJIGE 

ODABRANI ČLANCI

 

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

STRANI PROPISI 

 

 Francuski Zakonik o osiguranju Deo I, Knjiga I – Ugovor, II deo prevoda 

 

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

 

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja 

 

Lista recenzenata 

 

 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA