Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2016Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

Peter Hauser Angela Witzany

Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

Oleksandr Khomenko

Osnovna obeležja i odrednice tražnje za osiguravajućim uslugama

Nebojša Žarković

Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

Milan Cerović

Sadržaj Revije 2-2016

 

 

SADRŽAJ


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Osiguranje, konjunktura i politika EU


ČLANCI


Prof. dr Peter HAUSER, mr Angela WITZANY, Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

Oleksandr KHOMENKO, Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

Prof. dr Nebojša ŽARKOVIĆ, Osnovna obeležja i odrednice tražnje za osiguravajućim uslugama

Dr Milan CEROVIĆ, Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti


PORUKE SA XVII MEĐUNARODNOG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „REFORME I NOVI IZAZOVI U PRAVU OSIGURANJA”, ODRŽANOG NA PALIĆU, 22-23. APRILA 2016. GODINE


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Presuda Evropskog suda pravde od 21. januara 2016. godine, objedinjeni sporovi C-359/14 i C-475/14, ERGO Insurance SE, If P&C Insurance AS (C-359/14), Gjensidige Baltic AAS vs PZU Lietuva UAB DK (C-475/14). Prikaz: dr Jelena Gazivoda


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju 17. savetovanja, Palić, 22. april 2016.

Boško PETROVIĆ, Tržište osiguranja Srbije i uticaj regulative na poslovanje društava za osiguranje u 2015. godini


PREVODI STRANIH PROPISA

Zakon o posrednicima u osiguranju Kraljevine Danske

IN MEMORIAM

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA