Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2016Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

XXX Ademuni Odeke

Otvorena arbitražna klauzula: način za arbitražno rešavanje sporova u osiguranju – ocena mogućnosti i opasnosti u arbitraži sporova u oblasti prava osiguranja

Bas van Zelst

Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred

Fabian Кühnhausen

Udruženje za pravo osiguranja je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima Građanskog zakonika Republike Srbije

Jovan Slavnić

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini

Milan Cerović

Udruženje za pravo osiguranja je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima Građanskog zakonika Republike Srbije

Jovan Slavnić

Sadržaj Revije 3-2016

                                           SADRŽAJČLANCI

Dr XXX ADEMUNI-ODEKE, Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

Dr Bas van ZELST, Otvorena arbitražna klauzula: način za arbitražno rešavanje sporova u osiguranju – ocena mogućnosti i opasnosti u arbitraži sporova u oblasti prava osiguranja

Dr Fabian KÜHNHAUSEN, Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
Presuda Evropskog suda pravde od 17. marta 2016. godine, spor C-40/2015, Minister Finansów vs. Aspiro SA, bivši BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Udruženje za pravo osiguranja je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima Građanskog zakonika Republike Srbije

Dr Milan CEROVIĆ, Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini


Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA