Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2017Obaveza osiguranika da ograniči posledice osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima

Jovan Slavnić

Sistemi osiguranja od odgovornosti za proizvod avijacije u SAD, Velikoj Britaniji i Italiji

Ana Massutti

Pravna (ne)izvesnost u oblasti privatnog prava osiguranja od nezgode u Nemačkoj

Frank Jungerman

Sadržaj Revije 2-2017

SADRŽAJ

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Allfinance i rizik promene deviznog kursa

ČLANCI

Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Obaveza osiguranika da ograniči posledice osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima
 
Prof. dr Ana MASUTTI, Sistemi osiguranja od odgovornosti za proizvod avijacije u SAD, Velikoj Britaniji i Italiji

Mr Frank JUNGERMAN, Pravna (ne)izvesnost u oblasti privatnog prava osiguranja od nezgode u Nemačkoj

 
PORUKE SA XVIII MEĐUNARODNOG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „SRAZMERNOST I PRAVNA IZVESNOST U PRAVU OSIGURANJA”, ODRŽANOG NA PALIĆU, 21–22. APRILA 2017. GODINE


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
Presuda Evropskog suda pravde od 26. februara 2015, spor C-6/14 povodom tumačenja čl. 3 tač. (g) Uredbe (EZ) br. 785/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. godine o zahtevima u pogledu osiguranja za avio prevoznike i operatore vazduhoplova, i čl. 17 st. 1 Konvencije o ujednačavanju izvesnih pravila za međunarodni avio-prevoz, zaključene u Montrealu 28. maja 1999. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI
Zakon br. V iz 2013. godine o proglašenju Građanskog zakonika Republike Mađarske, Deo XXII Ugovor o osiguranju
Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja
Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja
Lista stalnih recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA