Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2017Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije

XXX Ademuni Odeke

Rizik u poljoprivredi i osiguranje useva u Indiji: Analiza učešća javnog i privatnog sektora u osiguranju useva

Mohamed Iršad

Sadržaj Revije 4-2017

SADRŽAJ

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Bliži se kraj faze niskih kamatnih stopa


ČLANCI

Prof. dr XXX ADEMUNI ODEKE, Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije

Doc. dr Mohamed IRŠAD, Rizik u poljoprivredi i osiguranje useva u Indiji: Analiza učešća javnog i privatnog sektora u osiguranju useva


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Presuda Evropskog suda pravde od 7. septembra 2017. godine, spor C-506/16 povodom tumačenja Druge direktive Saveta br. 84/5/EEZ od 30. decembra 1983. godine o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila i na izvršenje obaveze osiguranja od takve odgovornosti, koja je izmenjena Direktivom Saveta br. 2005/14/EEZ od 11. maja 2005. godine i Treće direktive  90/232/EEZ od 14. maja 1990. godine o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila. Prikaz: dr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI 

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Magdalena Minić

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

Izbor i prevod: Magdalena Minić


PRIKAZ KNJIGE
Liber Amicorum u čast Joanisa K. Rokasa

Prikaz: Nikola FILIPOVIĆ


STRANI PROPISI

Građanski zakonik Republike Poljske od 23. aprila 1964. godine, Knjiga III – Obligacije, Deo XXVII - Ugovor o osiguranju

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA