Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2018Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

XXX Ademuni Odeke

Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

Milena Jakšić Violeta Todorović

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

Stefan Purner

Sadržaj Revije 1-2018

SADRŽAJ

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Svetski poredak i osiguranje


ČLANCI

Prof. dr XXX ADEMUN ODEKE, Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

Prof. dr Milena JAKŠIĆ, prof. dr Violeta TODOROVIĆ, Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

Dr Stefan PÜRNER, Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
Presuda Evropskog suda pravde od 17. septembra 2017. godine, spor C-503/16 povodom tumačenja čl. 12 st. 3 i čl. 13 st. 1 Direktive 2009/103/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. koji se odnose na osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila i izvršenje obaveze osiguranja od takve odgovornosti. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

PRIKAZ KNJIGE
Trideset godina enciklopedije „Istorija osiguranja Austrije” - Doprinos istorije osiguranja mega-memorijalnoj 2018. godini (sa komentarom autora o istoriji i nauci osiguranja)

Prikaz: prof. dr Wolfgang ROHRBACH


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Magdalena Minić


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


STRANI PROPISI
Građanski zakonik Republike Slovačke od 26. februara 1964. godine, XV glava –  Ugovor o osiguranju

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja
Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja
Lista recenzenata


 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA