Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2019Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

Ozren Uzelac Marijana Dukić Mijatović

Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

Slobodan Samardžić Nebojša Žarković

Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

Milovan Jovanović

Sadržaj Revije 1-2019
 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA