Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2019Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

Nikola Filipović

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

Nenad Grujić

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

Đorđe Ćuzović

Sadržaj Revije 2-2019
SADRŽAJ


KOLUMNA

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Otpornost u savladavanju kriza i osiguranje


ČLANCI

Nikola FILIPOVIĆ, Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

Dr Nenad GRUJIĆ, Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

Dr Đorđe ĆUZOVIĆ, Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
Presuda Evropskog suda pravde od 17. januara 2019. povodom tumačenja čl. 13 i čl. 157 Direktive 2009/138/EC (Solventnost II), spor C-74/18. Prikaz: dr Jelena Gazivoda


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
Poruke sa XX savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije „Pravo i praksa osiguranja – tekuća pitanja i budući izazovi”, održanog na Paliću od 12. do 14. aprila 2019. godine

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
Izbor i prevod: Nela Bukorović


BIBLIOGRAFIJA
ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI
Izbor i prevod: Nela Bukorović


STRANI PROPISI

Zakon Republike Portugalije br.72/2008
Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA