Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2019Pokriće iz osiguranja pravne zaštitie u poredbenom pravu

Loris Belanić

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

Zoran Ilkić

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

Slobodan Jovanović

Sadržaj Revije 3-2019

                                                SADRŽAJ


KOLUMNA

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Obračun sa politikom Evropske centralne banke i Dragijem


ČLANCI

- Prof. dr Loris BELANIĆ, Pokriće iz osiguranja pravne zaštitie u poredbenom pravu

-    Dr Zoran ILKIĆ, Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE - Presuda Evropskog suda pravde od 31. januara 2018. povodom tumačenja čl. 13 st. 2 Pravila EU br. 1215/2012 o nadležnosti i priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i privrednim pitanjima. Prikaz: dr Jelena Gazivoda


-    OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i prof. dr Slobodan Jovanović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


STRANI PROPISI

-    Švajcarski Zakon o ugovoru o osiguranju od 2. aprila 1908. godine
Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA