Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2019Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

Stefan Purner

Biro za naknadu štete

Miloš Radovanović

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

Ljiljana Stojković

Sadržaj Revije 4-2019

SADRŽAJ


KOLUMNA

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH,. „Grobljanske ruže” finansijske politike


ČLANCI

Dr Štefan PURNER, Suočavanje sa prošlošću u 21. veku i dalje je zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

Mr Miloš RADOVANOVIĆ, Biro za naknadu štete

Dr Ljiljana STOJKOVIĆ, Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje – teorijsko-pravna analiza


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
Presuda Evropskog suda pravde od 20. juna 2019. povodom tumačenja čl. 3 Direktive 2009/103/EC, spor C-100/18. Prikaz: dr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


STRANI PROPISI

Zakon od 27. jula 1997. godine o ugovoru o osiguranju Luksemburga (verzija konsolidovana na dan 1. januar 2016. godine)

Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić


Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA