Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2020Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja

Slobodan Jovanović Ozren Uzelac

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020. (I DEO)

XXX Ademuni Odeke

Prevare i moralni hazard u osiguranju

Đorđe Ćuzović

Sadržaj Revije 1-2020

SADRŽAJ


KOLUMNA

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Površnost u odnosu na sopstveno zdravlje – pretnja zdravstvenom osiguranju


ČLANCI-Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, dr Ozren UZELAC, Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja

-Prof. dr XXX ADEMUNI-ODEKE, Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020 (I deo)

- Dr Đorđe ĆUZOVIĆ, Prevare i moralni hazard u osiguranju


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
- Presuda Evropskog suda pravde od 27. februara 2020, povodom tumačenja Direktive br. 2009/138/EZ i Pravila (EZ) br. 1393/2007, spor C-25/19. Prikaz: dr Jelena Gazivoda.


-    OSIGURANJE U SVETU

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


STRANI PROPISI

-    Zakon o osiguranju Kraljevine Belgije od 4. aprila 2014. godine

Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić


–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA