Institucionalne reforme penzijskog osiguranja

Abstract

Uvod
“Socijalna država”, država koja brine o socijalnoj sigurnosti svojih građana je tokom prošlog veka predstavljala utemeljenu vrednost koju su poštovale sve evropske zemlje, bez obzira na političko uređenje ili nivo ekonomske razvijenosti. Države su preuzimale na sebe brigu o finansijskoj i socijalnoj sigurnosti svojih građana u njihovoj “trećoj životnoj dobi”, ustanovljavale penzione fondove, propisivale načine upotrebe sredstava tih fondova. Penzijski sistem, koji je preovladavao u svim evropskim zemljama, bio je zasnovan na principu medugeneracijske solidarnosti, tzv. PAYG sis- tem.
Uspostavljanjem sistema, u kome radno aktivno stanovništvo svojim doprinosima finansira isplate penzijskih nadoknada penzionera, pojedinac je bio potpuno lišen odgovornosti prema svom socijalnom statusu u dobi kada mu radna aktivnost prestaje. Isključivo je država imala obavezu da svojim građanima obezbedi ljudsko dostojanstvo u starosti.

Keywords
Categories