Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi

Abstract

Katastrofa od 11. septembra 2001. godine u Americi biće upamćena kao jedna od najvećih tragedija koja je uzdrmala svetsku ekonomiju sa nesagledivim posledicama. Štete, koje se u ovom trenutku procenjuju na preko 100 milijardi dolara, biće sa preko 80% nadoknađene po osnovu osiguranja i reosiguranja. Govoriti o značaju i funkciji osiguranja posle ove konstatacije – irelevantno je.
Adekvatno tome, moderno tržište osiguranja već odavno se ne može podvesti samo pod sferu zaštite imovine i lica. Polazeći od uloge i specifičnosti ove delatnosti, prisutna je neprekidna potrcba za razvijanjem istraživačkog prema brojnim otvorenim pitanjima iz njenog domena kako bi se osiguranje što egzaktnije i temeljitije analiziralo, a njegovi problemi i dostignuća što detaljnije elaborirali. U žiži ovog rada nalazi se jugoslovensko osiguranje sa stanovišta dostignutog stepena njegovog razvoja i mogućnosti priključenja savremenim integracijskim tokovima koji karakterišu razvijena tržišta, pogotovo u Zapadnoj Evrop

Keywords
Categories