Međunarodne institutske klauzule za osiguranje pomorskih brodova iz 2003. godine

Abstract

1. OSIGURANJE BRODOVA NA LONDONSKOM TRŽIŠTU DO REFORME IZ 1983. GODINE.
Pomorsko osiguranje smatra se najstarijom i vodećom granom osiguranja uopšte iz koje su se kasnije razvile ostale grane osiguranja. O ovome postoje brojni izvori i navodi, kako u inostranoj, tako i domaćoj literaturi.
Takođe su i prve sačuvane polise osiguranja izdavane u oblasti pomorskog osiguranja.
Istorijski je nesporno da se razvoj savremenog pomorskog osiguranja veže za drugu polovinu XVII veka. Kada je Edvard Lojd u svojoj kafani u londonskom Siliju (u neposrednoj blizini londonske luke) započeo da opslužuje osobe koje su bile zaintereso- vane za pružanje usluga pomorskog osiguranja. Iz ove kafane nastala je moćna osiguravajuća korporacija Londonski Lojd (The Lloyd of London), koja nije bitno promenila svoju organizaciju i način poslovanja prodorom kapitalističkog načina organizacije (akcionarska društva) i u delatnost osiguranja, s obzirom da su se osiguravajuća društva pojavila i u Londonu početkom XVIII veka. Na ovaj način se formiralo londonsko tržište osiguranja u današnjem smislu reči, a ono koje se sastoji iz dva organizaciono odvojena, ali poslovno i strukovno povezana tržišta, i to iz kompanijskog tržišta (Company Marker), koje čine osiguravajuća akcionarska društva i iz Lojda, kao svojevrsnog tržišta pomorskog osiguranja.

Keywords
Categories