Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju

Abstract

1 Karakteristike reosiguranja
U današnje- vreme procesa globalizacije i de facto gubljenja na značaju državnih granica, a sa druge strane zbog ubrzanog privrednog rasta i, zbog toga, promene strukture rizika, njihovo izravnanje je često neophodno ili jedino moguće činiti van nacionalnih granica. Sa druge strane, proces globalizacije svetske privrede putem preuzimanja i integracija velikih društava u oblasti bankarstva i osiguranja, kao i dostignuti visoki nivo društvenog i pojedinačnog bogatstva u velikoj meri utiču na reosiguranje. U ovom članku izložićemo nekoliko glavnih karakteristika reosiguranja kao trgovačkog posla, od kojih je međunarodna komponenta, pored visoke specijalizacije, univerzalnosti i masovnosti, možda najočiglednija. Osim pomenutih karakteristika, u našoj se teoriji u smislu trgovačke delatnosti navodi da se reosiguranje može porediti i sa trgovinom na veliko.

Keywords
Categories