Pravna priroda i osnovne karakteristike načela ugovora o pomorskom osiguranju

Abstract

1 Pravna priroda ugovora o pomorskom osiguranju
Celokupna delatnost osiguranja usmerena je na restauraciju poremećenih materijalnih vrednosti u društvu. Osiguranje sprečava da usled dejstva nepredvidljivih okolnosti dođe do poremećaja koji bi bitno remetili usvojene mehanizme stvaranja vrednosti i poslovanje njihovih nosioca. Pomorsko osiguranje usmereno je istim ciljevima.
Pravna priroda ugovora o pomorskom osiguranju predodređena je ulogom koju pomorsko osiguranje ima u okviru organizovane savremene pomorske delatnosti.
Shodno tome, ugovor o pomorskom osiguranju smatra se ugovorom o naknadi štete. Obeštećenje je osnovni princip kako u pomorskom tako i uopšte u transportnom osiguranju. Ova činjenica bila je uvek nesporna u odnosu na ugovor o transportnom osiguranju kako u zakonodavstvu, tako i u nauci i praksi pomorskog osiguranja.

Keywords
Categories