Proračun štete u saobraćaju za slučaj podeljene odgovornosti

Abstract

U saobraćajnim nezgodama se najčešće radi o podeljenoj odgovornosti. Vrlo malo saobraćajnih nezgoda se ne rešava kao podeljena odgovornost. U dostupnoj literaturi nije bilo značajnijih radova koji se bave proračunima visine i obima štete koji su posledica, doprinosa tužioca. Autori su već ranije dali svoj stav, pa su radeći i dalje na tom problemu došlo do poboljšanih metoda. Metod prikazan ovim radom daje realnu mogućnost primene proračuna, odnosno objektiviziranje i kvantifikaciju, za pojedine slučajeve i proračun uticaja greške tužioca i uticaja na visinu i obim štete.

Keywords
Categories