Regulisanje zdravstvenog osiguranja u Francuskoj

Abstract

Savremeni francuski sistem zdravstvenog osiguranja je ustanovljen 1946. godine, kao deo sistema socijalne sigurnosti. Reč je o sistemu obaveznog, univerzalnog i solidarnog osiguranja koje svim socijalnim osiguranicama garantuje jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Na osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurana je gotovo ukupna populacija Francuske (99% stanovništva).
Budući da prestacije iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne mogu da zadovolje sve potrebe građana za zdravstvenom zaštitom, čak 90% stanovništva ostvaruje i dopunsku zaštitu od rizika bolesti na osnovu privatnog zdravstvenog osiguranja. .
Usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja u Francuskoj pružaju tri vrste subjekata – društva za uzajamno osiguranje, akcionarska društva za osiguranje i ustanove za štednju. Vekovna tradicija u obezbeđivanju dopunske zaštite od rizika bolesti u okviru društava za uzajamno osiguranje i hronična finansijska iscrpljenost državnih izvora predstavljaju osnovne uzroke velikog značaja privatnih osiguravača za obezbeđivanje usluga zdravstvenog osiguranja u Francuskoj.

Keywords
Categories