Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

Abstract

1. ULOGA I ZNAČAJ OSIGURANJA I REOSIGURANJA
Osnovni zadatak osiguravajućih društava jeste da naplaćenom premijom osiguranja, kao i sredstvima ostalih fondova kojima posluju (sredstva početnog fonda sigurnosti, sredstva tehničkih rezervi, sredstva rezervi sigurnosti, sredstva maternatičke rezerve, sredstva preventive, sredstva poslovnog fonda i ostalih sredstava) pružaju ekonomsku zaštitu osigurane imovine i lica i ostvaruju dobit.
Da bi uspešno ostvarivala svoju funkciju zaštite imovine i lica iz ugovora o osiguranju (naknada štete, odnosno isplata ugovorene osigurane sume) i ostvarivala dobit, osiguravajuća društva moraju da posluju po ekonomskim načelima i pravilima strukc osiguranja. Pod tim se podrazumeva permanentno vođenje računa o sredstvima osiguranja, odnosno njihovom povećanju. Povećanje sredstava osiguranja, po pravilu, ostvaruje se na dva načina: povećanjem obuhvata osiguranja i povećanjem od kamata iz plasmana.

Keywords
Categories