The inconsistency of case law as a cause for violation of the right to a fair trial (with two notes regarding statute of limitations)

Abstract

Autorica u radu analiIn this article, the author analyses the issue of violating the principle of legal certainty in the area of the right to a fair trial in civil matters, due to inconsistency of case law. Within the jurisprudence of the European Court of Human Rights, the preconditions necessary for eliminating the inconsistency in national case law are examined and observed. In this context, two cases are discussed. In those cases, the inconsistency of case law in terms of statute of limitations, as a limitation of the right to a fair trial (the right of access to court), occurred.zira pitanje povrjeđivanja načela pravne sigurnosti u okviru prava na pošteno suđenje u građanskim stvarima uslijed neusklađenosti sudske prakse. Promatraju se pretpostavke čijim je postojanjem uvjetovano otklanjanje neujednačenosti sudske prakse država ugovornica u praksi Europskog suda za ljudska prava. U tom su kontekstu prikazana i dva predmeta u kojim se pojavila neujednačenost sudske prakse po pitanju zastare kao ograničenja prava na pošteno suđenje (prava na pristup sudu).