Bankaosiguranje na tržištu EU i specifičnosti poljskog prava

Apstrakt

Povećanje interesa za bankaosiguranje kao načina distribucije proizvoda osiguranja u Poljskoj pruža brojne izazove za tržište. Direktiva EU o posredovanju u osiguranju, poljski propisi i samoregulisanje učesnika poljskog tržišta postali su interesantna tema za pravnu diskusiju o tome kako bankaosiguranje treba da bude organizovano u Poljskoj i da li je potrebno doneti neke dodatne propise. Ovaj članak razmatra određene propise koji važe na poljskom tržištu u vezi sa propisima EU.